Villblomsten; uteavdelingen i Kirkestallen

Villblomsten ble opprettet i august 2014. Vi vil fokusere mer på natur- og uteliv, og vi kan tilby barn som er født i 2013 og 2014 plass på uteavdeling!

Vi har gradvis bygget opp, og etablert et godt fungerende uteområde rett nedenfor barnehagen. Erfaringene våre så langt, viser bl.a. at barna evner å samarbeide på en annen måte ute. Samholdet og gruppefølelsen står sentralt, og alle barna inkluderes i lek. Barna viser stor evne til å finne felles lekeprosjekter, til å løse utfordringer sammen og de inspirerer hverandre. De prøver nye ting, de tester egne grenser og de opplever mestring. Utelivet pirrer og stimulerer nysgjerrigheten og lysten til læring; barna oppdager ting og sammenhenger i naturen som de ønsker å vite mer om.

Avdelingen har bl.a. en isolert lavvo med varme, som kan brukes på kalde og våte dager, i tillegg til en gapahuk og bålplass.

Som et ledd i vår satsing på friluftsliv, kan Maxibarna glede seg til leirskole på forsommeren!