Informasjon i barnehagen

Vi er opptatt av at dere som brukere får den informasjonen dere trenger, enten det handler om barnet, eller det er av praktisk art.

Her er våre informasjonskanaler:

  • Foreldresamtaler 2 ganger i året, eller oftere ved behov
  • Ukeplaner/månedsplaner på mail (kopi i garderoben)
  • Dagsrapport i garderoben
  • Kontakt ved bringing og henting
  • Oppslag i garderoben eller i hyllene ved viktige beskjeder
  • Informasjon fra hver avdeling på nettsiden
  • Foreldremøte på høsten
  • SU/brukerrådsmøte