PLASSER OG PRISER 2019

Fra 01.01.19 gjelder følgende maksimalpris: 100% Plass: kr 2.990,- mat: 360,- Totalt: 3.350,- 80% Plass: kr 2.392,- mat: 288,- Totalt: 2.680,- 60% Plass: kr 1.794,- mat: 216,- Totalt: 2.010,- Fra 01.08.19 øker maksprisen til kr 3.040 for heltidstilbud.

Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 486.750,- (sats 2016) kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr, 417.000,- (sats 2016) og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2017, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

For mer informasjon, følg denne lenken:

http://www.trogstad.kommune.no/redusert-betaling-og-gratis-oppholdstid.379651.no.html