Foreldremøte i Kirkestallen 17.09.19 kl. 18.00

Vi ønsker alle foreldre og foresatte i Kirkestallen barnehage velkommen til foreldremøte.