Viktig informasjon tiil foreldre og foresatte!

Her er viktig informasjon fra Indre Østfold Kommune om benyttelse av lekeplasser og lignende.

https://www.io.kommune.no/aktuelt/til-foreldre-og-foresatte.8922.aspx?fbclid=IwAR17zDewxBxm1Y_RT6JTCqt4OtOms7LVu5hR54q-bER9JS_TmeuVaF2Mvy0