Foreldrehverdag.no - Tilbud til foreldre

Her kan foreldre finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldrene kan støtte barna i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene omhandler alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/