Styrers kontortid

Bjørn Brustugun er styrer i Menighetsbarnehagen i Trøgstad.

Bjørn har kontor på Kirkestallen og treffes der,

eller via epost: bjorn.brustugun@menighetsbarnehagen.no 

evt tlf 99500111