Styrers kontortid

Gøril Jordansen er styrer i Menighetsbarnehagen i Trøgstad, avdeling Kirkestallen og Kirkestua.

Gøril har kontor i begge barnehagene, og fordeler i hovedsak dagene slik: 

Mandag og onsdag i Kirkestallen.

Tirsdag og fredag i Kirkestua. 

Det hender møter, kurs og andre ting dukker opp, slik at hun ikke er tilstede eller bytter på dagene i barnehagene. 

 

Dere kan treffe Gøril på: 

mail: goril.jordansen@menighetsbarnehagen.no 

tlf: 40485675