Velkommen til Villblomsten

På Villblomsten finner vi Kirkestallens 4-6-åringer!

"Med gode uteopplevelser året rundt!" 
 
Villblomsten har sin base på museet, men bruker hele nærmiljøet rundt til enhver tid og er avdelingen som er "mer ute enn inne". Denne gruppa lager mat på bål og spiser ofte ute, utforsker naturen og blir glad i uteliv! 
"Når man blir glad i naturen som barn, tar man også vare på natur og miljø som voksen.", og vi ønsker å gi barna en "rød tråd" i det å være nysgjerrig, undre seg og finne velvære i naturen, inn i det å ta vare på Guds skaperverk! 
 
Villblomsten er en avdeling der "ingen er like, men alle er like gode!" 
Vi har fokus på likeverd, inkludering og fellesskap. Barnehagelivet speiler samfunnet og på Villblomsten har vi mangfold og et flerkulturelt fellesskap, hvilet er en flott ressurs! 
Avdelingen organiseres med trygge rammer der barnas sikkerhet kommer først. Personalet skaper forutsigbarhet for barna gjennom tydelige grenser som settes gjennom omsorg for den enkelte. Vi har voksne som prioriterer den "gode samtalen" og reflekterer over kommunikasjonen med barn og foreldre. 
Avdelingen har et stabilt personale med ansatte som brenner for å lage gode dager med barna. Det innebærer å se hvert enkelt barns behov og tilrettelegge for det gjennom grupper, rutiner og aktiviteter til det beste for hver og en. 
I et lite hus, med kun én avdeling er mulighetene svært gode for å organisere dager som er tilpasset det behovet som til enhver tid melder seg i gruppa, og hvert barn blir godt sett! 
 
På Villblomsten har vi: 
 • MYE sang og musikk!
 • Bøker, høytlesning, rim og regler! 
 • Maxibarngruppe med fokus på mestringsglede! 
 • Motoriske utfordringer både grov- og finmotorisk! 
 • Prosjekter ut ifra barnas interesser! 
 • Glede og humor, og et godt arbeidsmiljø! 
 • Sunn mat og varme måltider ute som inne! 

Velger du Villblomsten vil du erfare at Rammeplanen for barnehager er levende gjennom barnas opplevelser og erfaringer. Du vil finne et variert tilbud med et allsidig spekter av opplegg gjennom uka: 

 • Skogturer i grupper, lek i Kirkestallen med andre avdelinger, utelek på egen uteplass bak huset og i "100-meterskogen" med gapahuk og lavo ved Kirkestallen
 • Fysisk aktivitet i Trøgstadhallen, tilvenning i vann på badet, bibliotekbesøk og kirkebesøk er kjente innslag
 • Denne avdelingen synger i kirka og på arrangementer i barnehagen med stor glede og iver! 
 • barnehagen vår vektlegger fortellinger fra Bibelboka så vel som eventyr og andre bøker.
 • Villblomsten bruker mange fortellinger gjennom hele året for å ivareta et språkstimulerende miljø og at vi er en menighetsbarnehage. Barnebibelen åpner for gode verktøy til å jobbe med mellommenneskelige temaer, filosofiske spørsmål og undring.
 • Vi synger sanger med kristent innhold, så vel som andre sanger. 
 • Avdeling Villblomsten har hovedfokus på gode måter å være sammen med andre på, og bruker spesielt sanger og bøker knyttet til tema "Sosial kompetanse" som verktøy i dette arbeidet. Avdelingen er spesielt betatt av fortellingene om Pulverheksa som belyser gode, sosiale ferdigheter i praksis. Villblomsten har sin egen Pulverheksasang som er barnas favoritt! 
 • Villblomsten ønsker å holde varmt Rammeplanens oppmerksomhet rundt "verdigrunnlaget, respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet."