Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeidet er viktig for oss, og vi er opptatt av at dere som foresatte skal oppleve at dere får den informasjonen dere har behov for, enten det gjelder deres barn eller praktisk informasjon vedrørende barnehagens drift.

Våre informasjonskanaler:

  • Foreldresamtaler 2 ganger i året, eller oftere ved behov
  • Ukeplaner/månedsplaner
  • Dagsrapport i garderoben
  • Kontakt ved bringing og henting
  • Oppslag i garderoben eller i hyllene ved viktige beskjeder
  • Informasjon fra hver avdeling på nettsiden
  • Facebookgrupper
  • Foreldremøte på høsten
  • FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg, med 2 representanter fra hver avdeling)
  • SU (Samarbeidsutvalg, med en representant fra FAU, en representant fra ansattgruppen, styrer og eier.)