Hva er en menighetsbarnehage?

Menighetsbarnehagen i Trøgstad AS er en privat barnehage, eiet og driftet av et styre, som har erfaring fra tidligere Trøgstad og Båstad menighet.

Vi som er ansatt i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om denne til barna. 

Hva er en menighetsbarnehage?
En menighetsbarnehage er i likhet med alle andre barnehager pålagt å følge barnehageloven og andre lovverk, og vi har Rammeplan for barnehager som setter rammene for vårt pedagogiske arbeid. 

Menighetsbarnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, det vil si at vi står friere til å formidle kristendommen og er således forpliktet til det. Barna skal få kunnskap om den kristne tro, gudstjenesten, kirkene våre, fortellinger fra både nye og gamle testamentet, Gud og Jesus. Samtidig har vi de tradisjonelle eventyrene og fortellingene, og barna blir kjent med den norske kulturarven. 

"Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjørlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene."
- Rammeplan for barnehager, 2017, s.7

Vi jobber etter de verdiene som er forankret i den kristne tro, men som også kommer til syne i andre religioner og livssyn. Dette er grunnleggende og viktige verdier i arbeidet med sosial kompetanse, og som er grunnlaget for normene i samfunnet vårt. 

Eksempler på hvordan vi arbeider med kristendommen: 
- Barna får høre om de kristne tradisjonene vi har (Jul, pinse, påske) 
- Vi bruker Barnebibelen, og formidler historiene fra denne (Eks. Den gode samaritan, Noahs ark, Hullet i taket, I begynnelsen, Juleevangeliet osv.)
- Vi synger kristne bordvers
- Barnehagen forbereder sin egen gudstjeneste
- Vi er på besøk i kirkene våre flere ganger i året
- Vi formidler nestekjærlighet, respekt og nærhet i barnehagen
- Skape tilhørighet, både til vår gruppe og avdeling, våre barnehager, kirkene og hverandre
- Barna får "Min første bibel" i gave når de starter

"Min første bibel"
Alle barna får "Min første bibel" når de starter i barnehagen. Dette er en lettlest og enkel bok, med stor tekst og mange flotte fargerike illustrasjoner. Denne bibelen bruker vi i barnehagen, slik at når dere tar den frem hjemme kjenner barna igjen illustrasjoner og historiene. 

Kan jeg ha barnet mitt i menighetsbarnehagen selv om jeg har et annet livssyn? 
Ja, hos oss er alle livssyn og religioner hjertelig velkommen! Personalet og foreldrene skal ha en åpen og god dialog om hva som skal skje i løpet av året. Dersom det er særskilte ønsker er vi imøtekommende og hjelpsomme.