SØKE PLASS?

Her kan du klikke deg videre til kommunens portal for elektronisk søknad om barnehageplass. Søknader til oss går også via denne portalen. søknadsfrist for hovedopptak for barnehageåret er 1 mars. Det er mulig å søke også utenom hovedopptaket. Alle søknader sendes via oppvekstportalen på www. trogstad.kommune.no. DU KAN TRYKKE PÅ LINKEN NEDENFOR FOR Å KOMME DIT! VELKOMMEN SOM SØKER TIL VÅRE BARNEHAGEPLASSER! :-)