Den viktige leken!

Har det hendt at du har spurt barnet ditt om hva det har gjort i barnehagen i dag, og du får til svar: "Jeg har lekt!"? Har du da tenkt at "Du må da ha gjort noe mer enn det...."? Ta deg 10 minutter til å lese litt om hvorfor leken er så viktig!